Školica sporta

Kroz sport, na takmičenjima i u situacijama gde su izložena pritisku, ili tremi, deca uče da bolje kontrolišu svoje reakcije, budu mirnija, staloženija i koncentrisanija, jer vremenom nauče da ono što im je bilo teško danas, kroz vežbu postaje lako sledeće nedelje i da je pravo takmičenje ono sa samim sobom a ne sa protivnikom.