Project
Školica sporta

Školica sporta

Školica sporta
Kroz sport, na takmičenjima i u situacijama gde su izložena pritisku, ili tremi, deca uče da bolje kontrolišu svoje reakcije, budu mirnija, staloženija i koncentrisanija.