Školica engleskog jezika

Učenje stranog jezika od najranijeg detinjstva utiče na razvoj kognitivnih sposobnosti.
Bebe iz dvojezičnih porodica aktiviraju delove mozga zadužene za rešavanje problema pre nego što počnu da misle.
Lutka mačke po imenu Cookie će privuci i razveseliti svako dete na neposredan, topao i spontan način.
Školica engleskog jezika organizovana je prema Oxford-ovom, Cookie and Friends, programu rada.
Osim Oxford programa, uključene su metode svih svetskih tokova u oblasti učenja jezika:

  • komunikativna metoda: razumevanje drugih ljudi, kultura i tradicije;
  • kreativna metoda: uključuju se česte promene aktivnosti uz korišćenje slika, priča, muzike, humora, glume, svega što daje prednost asocijativnom mišljenju;
  • TPR (Total Physical Response – potpuni fizički odgovor): metod koji povezuje pokret, gest i mimiku sa govornim jezikom i pomaže pri usvajanju novih reči i izraza. Na taj način se jezik uči poput maternjeg – spontano i kroz zabavu;
  • pozorište za decu: na časovima engleskog jezika se čitaju knjige najboljih dečijih edicija poput knjiga poznatog pisca Dr.Seuss/a. Deca dobijaju mogućnost da biraju likove iz svojih omiljenih priča i da glume. Na taj način se oslobadjaju i spontano, bez straha, počinju da govore čitave rečenice na stranom jeziku.

Sredstva koja koristimo tokom rada su raznovrsna. Koriste se posteri, slike, igračke, muzički instrumenti, karte sa slikama, interaktivna tabla i sl.