Muzička radionica

Slušanje muzike je od velike koristi za decu u različitim aspektima njihovog života.
Muzika predstavlja univerzalni jezik i aktivnost koju svako voli a deci pruža priliku da se slobodno izražavaju i otkrivaju svet, pospešujući pritom kreativnost, koncentraciju i logiku.
Slušanje muzike na više načina blagotvorno deluje na decu, tvrde naučnici. Deca koja su sklona muzici bolje čitaju i postižu bolje rezultate u matematici. Uz to, potvrđeno je kako se lakše i bolje fokusiraju, imaju veći nivo samopouzdanja i bolje se snalaze u igri i interakciji s ostalom decom.