Upis

Poštovani roditelji

Upis je u toku uz subvencije grada Beograda.
Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaju sledeći roditelji:

1. Državljani Republike Srbije
2. Deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda,
3. Roditelji čije dete na konkursu za državni vrtić nije dobilo mesto u državnom vrtiću

Dokumentacija koju je potrebno prikupiti i predati u Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, koji se nalazi na adresi Kraljice Marije I/XVIII, obuhvata uredno I kompletno popunjene sledeće zahteve i izjave:

1. Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova (2 primerka)
2. Popunjena izjava za sekretarijat (2 primerka)
3. Zahtev za mesečnu naknadu dela troškova dece u predškolskoj ustanovi (2 primerka)

možete ih preuzeti sa sajta Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu ili na njihovoj pisarnici (obrasci 1,2a I 6)
http://www.beograd.rs/lat/gradska-vlast/1730364-obrasci-i-zahtevi/
1. Original potvrdu predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd, da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta, tj. da je odbijeno prilikom upisa u vrtić (odbijenica)
2. Fotokopiju izvoda iz matične knjige rodjenih za dete odnosno rešenje centra za Socijalni rad o statusu roditelja, staratelja, usvojitelja ili hranitelja
3. Fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva
4. Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ako je sa čipom podnosioca zahteva, odnosno fotokopiju potvrde o stalnom nastanjenju na teritoriji Grada Beograda za stranog državljanina ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji grada Beograda,
5. Fotokopiju ugovora sa privatnom predškolskom ustanovom sa svim sastavnim delovima ugovora.
6. Fotokopiju broja tekućeg računa
7. Original dokaz o uplati

Na raspolaganju smo Vam za sva dodatna pitanja.

    Vaše Ime

    Vasa Email adresa

    Naslov

    Broj telefona

    Tekst poruke